SILAHLAR - SATIN ALMA VE TASIMA ILE ILGILI ONLEMLER

Flowers in Chania

Silahlarla uğraşmadan önce, ister satın alınsın, ister taşınsın, isterse depolansın, planın tüm aşamalarıyla ilgilenen dikkatli, sistematik ve sağlam bir güvenlik planı oluşturmak esastır. Bu görevi aşamalara ayırmak gerekir: İlk Aşama: Satın Almadan Önce; İkinci Aşama: Satın Alma; Üçüncü Aşama: Taşıma; Dördüncü Aşama: Depolama.

1. Satın Alma Aşamasından önce: aşağıdaki önlemler:

a. Silahların nerede olacağı hakkında derinlemesine bilgi giriş ve çıkışları ile birlikte satın alınması.

b. Satın alma işleminin yapılacağı yerdeki Muhbir veya güvenlik personeli olmadığını doğrulamak.

c. Yer polis karakollarından uzak olmalı ve hükümet kurumlarına.

d. Doğrudan ana yoldan satın alma yerine değil, ikincil caddelere gitmek.

e. Gözetimi tespit etmek için alıştırmalar yapmak.

f. Kişinin görünüşü ve giyimi uygun olmalıdır satın alma işleminin yapılacağı yer için.

g. Satın alma yeri, satıcı ve alıcının başka bir yerden görülebileceği şekilde yer almamalıdır. Aksine, satın alma yeri satıcı ve alıcının çevreyi görebileceği şekilde olmalıdır.

h. O yerde olmak için uygun bir kılıf belirlemek.

i. Burası kalabalık olmamalı çünkü bu polisin insanlar arasında saklanmasını, silah alımını izlemesini ve sonuç olarak satın alan kardeşi tutuklamasını kolaylaştırır.

j. Taraflardan birinin gelememesi halinde, satıcı ile alternatif bir yer ve saati önceden düzenlemek esastır.

k. Satın alma için uygun bir zaman seçmek, böylece şüphe uyandırmaz.

l. Satın almadan önce satıcı, güvenlik aygıtının temsilcisi olmadığından emin olmak için test edilmelidir.

m. Satın almadan önce depolama için bir yer hazırlamak.

2 . Satın Alma Aşaması :

a. Silahların çalışır durumda olduğunu doğrulamak.

b. Silahları incelemeden, görmeden ve test etmeden önce satıcıya silahların bedelini ödememek.

c. Satıcıya silahların satın alındığı görev hakkında bilgi vermemek.

d. Satıcı veya çevrenizdekilerin doğal olmayan davranışları durumunda satın alma işlemi sırasında çok dikkatli olunmalıdır.

e. Satıcı ile harcanan süreyi uzatmamak. Silahları satın aldıktan hemen sonra yola çıkmak önemlidir.

3 . Taşıma Aşaması :

a. Kontrol noktalarının yaygın olduğu ana yollardan kaçının.

b. Silahları taşımak için uygun bir zaman seçin.

c. Gözlemciler, acil durumlarda erken uyarı için nakliye aracının önündeki yolda ilerlemelidir.

d. Gözetim olmadığından emin oluncaya kadar doğrudan depoya gitmemek.

e. Taşıma aşamasında, silahlar göze çarpmayacak ve bulunması zor olacak şekilde gizlenmelidir.

f. Silahların taşınması için rota çok dikkatli bir şekilde belirlenmelidir.

g. Aracın yasallığını doğrulamak, bakımını yapmak, benzin ve su seviyelerini kontrol etmek vb.

h. Kazaları önlemek için aracı normal şekilde sürmek.

4 . Depolama Aşaması :

a. Tekrarlanan taşımayı önlemek için uygun depolama yerleri seçilmelidir. Malzemelerin bomba veya fünye olması durumunda, aşırı ısı ve nemden korunmaları gerekir.

b. Patlayıcı maddeler ve fünye maddeleri birbirinden ayrılmalı ve depolanmalıdır.

c. Cephaneliğe fünye yerleştirirken dikkatli olunmalıdır.

d. Silahları yağlamak ve tahta veya plastik kasalara yerleştirmek. Mühimmat da aynı şekilde ele alınmalıdır.

Bir cephanelik seçerken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

1. Cephanelik iyi korunan alanlarda veya parklara veya halka açık yerlere yakın olmamalıdır.

2. Cephanelik tenha bir yerde olmamalıdır.

3. Cephanelik, daha önce şüpheli faaliyetler için kullanılan ve genellikle güvenlik personelinin uğrak yeri olan bir dairede olmamalıdır.

4. Cephanelik, babanın veya kocanın işinin doğasını bilmeyen aile üyeleri tarafından sürekli kullanılan ve vazgeçilemeyen bir oda olmamalıdır.

5. Cephanelik olarak seçilen daire kuruluşa ait olmalı veya uzun vadeli olarak kiralanmalıdır.

6. Depodan sorumlu kardeş cephaneliği sık sık ziyaret etmemeli ve silahlarla oynamamalıdır.

7. Cephanelik bekçisi tüm silahları, patlayıcı maddeleri ve mühimmatı bir kitaba kaydetmelidir. O kitaba yazılmalı ve iyi korunmalı.

8. Sadece cephanelik bekçisi ve komutanı cephaneliğin yerini bilmelidir.

9. Alternatif cephanelikler hazırlamak ve orijinal cephaneliklerde alternatif olanlara herhangi bir ipucu bırakmamak gerekir.

not:bu yazı "al Qaeda Training Manual A Practical Guide for Islamic Warriors" belgesinin bir kısmının çevirisidir
kaynak:https://archive.org/details/al_Qaeda_Training_Manual_A_Practical_Guide_for_Islamic_Warriors/