HOMEMADE SEMTEX : C-4'S UGLY SISTER - MATERIALS-RDX C3H6N6O6

Flowers in Chania

Eşanlamlılar

Birleşik Devletler: Siklotrimetilen, trinitramin, CT MTN, heksahidro-l, 3,5-trinitrozim-triazin, siklonit.

Fransa : Hexogene, exogene.

Almanya : Hexogen.

İtalya: T4

Japonya: Tanoyaku, shouyaku.

Hal

Kristal katı.

Renk

Beyaz.

Erime Noktası

396°F, 202°C.

Çözünürlük

Sıcak asetonda orta derecede çözünür. Sıcak fenolde kolayca çözünür.

Duyarlılık

Tetril ve PETN arasında. Balmumu ilavesiyle belirgin şekilde azalır.

Patlama Hızı

mililitre başına 1,6 gramlık bir yoğunlukta saniyede 27.000 feet.

Patlama Sıcaklığı

Yaklaşık 355°F, 235°C.

Stabilite

Depoda çok iyi. Higroskopik değildir ve nemden olumsuz etkilenmez. Bakır kaplı çelikle az oranda reaksiyona girer. RDX ve bakır veya demir oksitlerin karışımları 212°F, 100 C'nin biraz üzerindeki sıcaklıklarda tutuşur. genel metallerle veya nitrik asit ile reaksiyona girmez.

Zehirlilik

Belirgin derecede toksik değildir ve genellikle dermatite neden olmaz. Bununla birlikte, yutulduğunda, merkezi sinir sistemini etkileyebilir.

Yükleme Yöntemi

ABD mühimmatında, her zaman bir duyarsızlaştırıcı ile kullanılır. HBX ve H-6 gibi patlayıcılarda RDX,TNT ile dökülür. Composition A-3 ve CH-6'da preslenir.

Boşaltma Yöntemi

Saf RDX, uygun bir çözücü ile yıkanabilir, ancak yüksek erime noktası nedeniyle buharda pişirilemez. RDX içeren döküm yükleri buharda pişirilebilir; (pressed charges cannot.)(burayı çeviremedim).

Kullanım

Bazı patlama kablosu çeşitlerinin patlayıcı çekirdeği olarak kullanılan bir güçlendirici patlayıcı. Alman ve italyan mühimmatında bir fünye. Amerika Birleşik Devletleri'nde, öncelikle patlayıcı karışımların bir bileşeni olarak. Sovyet patlatıcılarında saf olarak kullanılabilir.

kaynak:https://archive.org/details/Semtex_Homemade_Semtex_C-4s_Ugly_Sister_By_Seymour_Lecker_Paladin_Press/