RADIKAL ANARKO KAPITALIZM - PART 2

Flowers in Chania

PART 1:https://steemit.com/anarkokapitalizm/@hitussanton/radikal-anarko-kapitalizm-part-1

Beş yıldan fazla bir süre sonra planları yok, adaylıkları sefil bir şekilde başarısız oluyor ve günlük kitleler üzerindeki etkileri yok. Bütün bunlara rağmen, programımızın Devletin ortadan kaldırılması için mi yoksa minimalize edilmesi için mi tasarlanması gerektiği konusundaki tartışmalar sonuç vermiyor.

Parti, somut hedefler manifestosu yerine teatral olarak "her şeye kadir devlet kültüne" karşı olduğunu iddia etti. Bu, hiç kimsenin gerçekten anlamadığı boş bir retoriktir çünkü herhangi bir ideolojik eylem planıyla ilgili değildir. Herhangi bir politik işçinin aklına ilk gelen şey şudur: Devlet nedir?

Devlet kimdir? Hangi Devlet (ler) e karşı çıkıyoruz? Devlete ne yapabiliriz ve yapabiliriz? Ne zaman, nasıl ve neden ve neyle, kime, kime karşı, kime, kime göre hareket ederiz? Partiyi yöneten sol-ılımlı Anarko-kapitalizm arasındaki fark
şimdi sub-rosa ve Radikal Anarko-kapitalist konum, felsefe ve ideoloji arasındaki farktır. İkincisi, politik ekonominin gerçek dünyasında ilkinin iyi olduğunu belirlediği şeyi başarmak için somut bir eylem planı sunar. Bizler Radikal Anarko-kapitalistleriz çünkü kaldırılmadan daha azına razı olmayacağız.Devletin ve bunun için gereken her şeyi yapmaya hazırız. Radikal Anarko-kapitalizm, yalnızca iyiyi yaratmak için değil, bilinçli kötülüğe karşı savaşmak için kahramanca yaşamanın yakın arzulandığını iddia ediyor. Tarihin farklı dönemlerinde, bireyin karşılaşması gereken veya başarısız olduğu farklı sorunlarla karşı karşıya olduğunu ileri sürüyoruz.Bu bir dereceye kadar etik bütünlükten ve kişisel kimlikten vazgeçmek.

Bilinçli bir varlık olarak yaşamak, varoluşsal riskler ne olursa olsun geçerliliğini koruduğu sürece bir değer standardı belirlemek ve onun üzerinde titizlikle hareket etmek demektir.

Kahraman bir kişilik, olgun bir kimliğe ulaştıktan sonra, değer standardını dünya-tarihsel bağlamda ilerleten bir hedef seçer. Kendine egemen, bilinçli bir varlığın eylemini kendi yaşam fikrini ilerletmeye adaması nihai eylemdir başkaları için değil ya da daha iyi bir gelecek için değil, kendi benliğine bir övgü olarak,Saygısı ve kimliğinin gerçekleşmesi.

Devletin ortadan kaldırılması ve bu amaca yönelik uzun, tehlikeli, çetin ve belirsiz mücadele, kahramanca bir kişilik için çağımızda mevcut olan tek değerli dünya-tarihsel hedeftir. Kendini bu amaca yöneltmeyen her şey, Radikal'in temel çalışmasına karşıt, çelişkili veya anlamsızdır.Anarko-kapitalist hareket. Kuşkusuz, bireyin burjuva kayıtsızlığının kahramanca olmayan bir varoluşunu yaşama hakkına karşı çıkmıyoruz, ancak Radikal Anarko-kapitalistler olarak, her türlü rahatlatıcı korkaklığı ve kariyerciyi küçümsüyoruz.Devletin konaklaması. Bunu, anlık rahatlıklara ve güvenliğe bağımlılığın tam olarak olgunlaşmış bir kimliğin elde edilmesini engellediği bir kendini aşağılama ve duyarsızlaşma sendromunun belirtisi olarak görüyoruz. Bizim muhalefetimiz karşı değil rahatlık, lüks ya da başarılı bir kariyer arayışı kendiliğinden, ancak kişisel kimliğin bir vekili olarak ya da daha da kötüsü olarak bunlara olan saplantısına karşı. Devletin bir kölesi olarak yaşanmış bir yaşamın gerçekliğine karşı bir kendini kandırma. Radikal Anarko-kapitalizm, herhangi bir biçimde keyfi ve zorla dayatılan yargı yetkisi tekeli altındaki yaşamı, dolayısıyla herhangi bir devletçiliği, sağlıklı bir insan kişiliği için dayanılmaz bir ortam olarak görür. Dolayısıyla, amaçlanan amacı olarak Devlete karşı aktif mücadele içermeyen her türlü kaçakçılık veya barınma, daha düşük bir kimlik ve itibar biçimine kişisel bir teslimiyetin göstergesidir.

Özgür yaşamak, devletçiye kargaşa getirmek için devletçiliğe karşı savaşmaktır.Toplum, planlarını bozmak, muhalefeti kışkırtmak, kurumlarının fiziksel olarak yıkılmasını teşvik etmek, güçlerini bölmek ve birbirleriyle çatışmaya girmek. Çağımızda, kişisel kurtuluşa ulaşmak, Devletin gücünü kırmak için acımasızca çalışmaktır. Modern kölelik kaldırılıncaya kadar, buna ulaşılıncaya kadar geçerli bir kişisel tatmin olamaz. Henüz tam bir despotizme dönüşmemiş bir toplumun geçici boşluklarında etraflarına kapanan devletçi güçlerin beklentisiyle bir anlık rahatlık içinde saklananlar için kendine saygı veya vicdan huzuru olamaz.

Özgür yaşamak, devletçiliğe karşı savaşmaktır --- devletçi topluma kargaşa getirmek, planlarını bozmak, muhalefeti kışkırtmak, kurumlarının fiziksel olarak alaşağı edilmesini teşvik etmek, güçlerini bölmek ve birbirleriyle çatıştırmak

Çağımızda, kişisel kurtuluşa ulaşmak, Devletin gücünü kırmak için acımasızca çalışmaktır.Henüz tam bir despotizme dönüşmemiş bir toplumun geçici boşluklarında etraflarına kapanan devletçi güçlerin beklentisiyle bir anlık rahatlık içinde saklananlar için kendine saygı veya vicdan huzuru olamaz.

DEVAM EDECEK

not:bu yazı VERSUS STATE dergisinin beşinci sayısındaki "RADICAL anarcho-capitalism" makalesinin belirli bir kısmının çevirisidir

VERSUS STATE beşinci sayı:https://archive.org/details/VERSUSSTATENo5/