GIZLI YAZI, SIFRE VE KOD - PART 1

Flowers in Chania

"Gizli Mürekkep: Özel bir kağıt türü üzerinde kullanılan kimyasal maddeden oluşur ve yazı çok sayıda [kimyasal] çözelti ile çeşitli yöntemlerle görünür hale getirilebilir. Görünmez yazının tarihi biraz eskidir; casuslar I. Dünya Savaşı sırasında çeşitli görünmez mürekkep türleri kullandılar ve savaştan sonra kimyasal bileşikler keşfedildikten sonra birçok iyileştirme yapıldı. [Bu bileşikler] bu görünmez mürekkeplerin çoğunu görünür hale getirebilir. Uluslar ve terör örgütleri arasında savaş devam ediyor. İslami örgütler, piyasada bulunan ve yazıya iyi gizlendiği sürece hiçbir iz bırakmayan materyalleri kullanarak görünmez mürekkeple mektup yazma konusundaki mütevazı yeteneklerine başvurabilirler. Kullanılan kağıt aşağıdaki [özelliklere] sahip olmalıdır.:
1- Kağıt düzgün olmalıdır.
2- Kağıt, mürekkebin üzerine yayılmadığı türde olmalıdır.
3- Kağıt üzerinde dikkat çeken hiçbir şey veya resim olmamalıdır.
"Görünmez Mürekkep Türleri: İki tür görünmez mürekkep vardır, organik ve kimyasal bileşikler. Örnekler [Organik çözeltiler] şunları içerir: süt, sirke, elma suyu, limon, idrar. Sadece ısıtılarak kolayca açığa çıkarlar ve sıklıkla kullanılırlar.
“Kuruduklarında renksiz olan kimyasal çözeltiler, başka bir çözelti ile etkileşirlerse çeşitli renkler olarak da ortaya çıkarlar.”

"Gizli Mürekkep Üretme Yöntemleri ve Onu Açığa Çıkarma Yolları:
1- Mesajı açığa çıkarmak için hayvan bazlı herhangi bir sıvı ve herhangi bir meyve veya limon suyu kullanmak mümkündür. Ayrıca bir lambanın üzerine yerleştirilebilir, bir mumun üzerinden geçirilebilir veya sıcak bir ütüyle ütülenebilir ve sarı veya kahverengi yazı görünecektir.
2- Gizli mürekkeple mektup yazmak için Alüminyum Klorür (neshader [PH] Tuzu) kullanmak mümkündür. Yazıyı ortaya çıkarmak için önceki yöntemi kullanın.
3- Yazıyı açığa çıkarmak için bir aspirin tabletinin (çocuk aspirini hariç) alkol içinde çözülmesi mümkündür. Tek yapmamız gereken bir parça pamuk alıp alkol solüsyonuna batırıp mesajın üzerine silmek.
4- A Vitamini veya Penisilin gibi bazı renksiz vitaminleri kullanmak mümkündür.
5- Gizli mürekkebi etkilediği için gümüş veya kurşun gibi bileşiklerden kaçınılmalıdır.

"Gizli Mürekkep Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:
1- Yazı sadece cam veya Formika gibi pürüzsüz yüzeylerde olmalıdır.
2- Kağıda kalem veya tüy ile basmayın, böylece yazının izi görünmez. Yazı kağıt üzerinde hızlı bir şekilde yapılmalıdır.
3- İyi bir kağıt kullanın.
4- Gizli mürekkeple yazılmış bir mesaja isim yazmayın.
5- Gizli mürekkeple değil, tükenmez kalemle normal bir mektup yazılır.
6- Sterlin veya kalem kullanımdan önce ve sonra yıkanmalı ve başka bir mürekkeple kullanılmamalıdır.
"Gizli Mürekkeple Kağıda Nasıl Yazılır: Masum görünümlü bir mektup (aile- kişisel-tebrik) tükenmez kalemle yazılır, ancak mektubun içinde, satırlar arasında, mesajı gizli mürekkeple yazın.”

not:bu yazı "al Qaeda Training Manual A Practical Guide for Islamic Warriors" belgesinin bir kısmının çevirisidir
kaynak:https://archive.org/details/al_Qaeda_Training_Manual_A_Practical_Guide_for_Islamic_Warriors/