.=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-.
|           ______           |                                     
|         .-"   "-.         |
|         /      \         |
|   _     |       |     _   |
|  ( \     |, .-. .-. ,|     / )  |
|    "=._   | )(__/ \__)( |   _.="    |
|  (_/"=._"=._ |/   /\   \| _.="_.="\_)  |
|      "=._"(_   ^^   _)"_.="      |
|        "=\__|IIIIII|__/="        |
|       _.="| \IIIIII/ |"=._       |
|  _   _.="_.="\     /"=._"=._   _  |
|  ( \_.="_.="   `--------`   "=._"=._/ )  |
|   _.="              "=._    |
|  (_/  AKG               \_)  |
|                        |
'-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-='
 

HOMEMADE SEMTEX : C-4'S UGLY SISTER - MATERIALS-ACETONE CH3COCH3

Eşanlamlılar

Dimethyl ketone, ketone propane, propanone, 2-propanone.

Açıklama

Renksiz sıvı. Tatlımsı koku.

Kullanım

Çözücü. Hassas ekipmanların parçalarının kurutulması ve temizlenmesi. Selüloz asetat lifleri için delüstratan. Vulkanize kauçuk ürünlerin spesifikasyon testi olarak kullanılması.

Tehlikeler

Yutulması ve solunması ile orta derecede toksiktir. Cildi tahriş edebilir. Yüksek yoğunlukta narkotik.

Ek bilgi

Gazlar, oksitleyici malzemelerle kuvvetli bir şekilde reaksiyona girerek patlayıcı bir tehlike oluşturabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen endüstriyel kimyasallar arasında yoğunluk olarak kırk ikinci sırada yer almaktadır.

kaynak:https://archive.org/details/Semtex_Homemade_Semtex_C-4s_Ugly_Sister_By_Seymour_Lecker_Paladin_Press/


.=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-.
|           ______           |
|         .-"   "-.         |
|         /      \         |
|   _     |       |     _   |
|  ( \     |, .-. .-. ,|     / )  |
|    "=._   | )(__/ \__)( |   _.="    |
|  (_/"=._"=._ |/   /\   \| _.="_.="\_)  |
|      "=._"(_   ^^   _)"_.="      |
|        "=\__|IIIIII|__/="        |
|       _.="| \IIIIII/ |"=._       |
|  _   _.="_.="\     /"=._"=._   _  |
|  ( \_.="_.="   `--------`   "=._"=._/ )  |
|   _.="              "=._    |
|  (_/  AKG               \_)  |
|                        |
'-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-='